לשחרר את הגוף

תרגול של כ8 דקות מומלץ בשכיבה אך אפשרי גם בישיבה משוחררת.