התכוונות ליום חדש

תרגול התכוונות קצר לקראת היום(6 דקות)

איזו איכות אני רוצה לטפח בי עכשיו שתוכל להייטיב עם עצמי ועם אחרים? בתרגול המצורף אפשר עם סקרנות ותשומת לב לגלות.